Biochemia krwi – co to jest?

Biochemia krwi – co to jest?

Biochemia jest to krwi to specjalistyczne badanie bada się osocze uzyskane poprzez odwirowanie krwi, która została pobrana od pacjenta. Co to jest osocze? Osocze składa się w głównej mierze z wody i rozpuszczonych w niej hormonów, enzymów, białek i pozostałych istotnych składników i substancji. Z tego powodu biochemia krwi jest w stanie perfekcyjnie pokazać w jaki sposób działają szczególne układy.

Biochemia krwi – co nam pokazuje?

Podczas trwania biochemii krwi osocze podlega badaniu, które uzyskuje się odwirowując pozyskanej od pacjenta krwi z żyły. 

Biochemia krwi potrafi w dokładny sposób przedstawić jak funkcjonują poszczególne układy i działają konkretne narządy. Biochemię krwi możemy wykonać używając czytnik mikropłytek.

Profile w badaniu biochemicznym krwi – sprawdź jakie są

Celem ułatwienia analizy danych oraz lepszego  zdiagnozowania choroby badania biochemiczne zostały podzielone na podstawowe profile:

  • profil ogólny, w którym oznacza się: sód, potas, wapń, chlorki, fosfor, kwas moczowy, mocznik, kreatyninę, bilirubinę, AspAT, ALT, fosfatazę alkaliczną, GGT, albuminę, białko całkowite;
  • profil wątrobowy, z kolei w nim oznacza się: transaminazę alaninową asparaginianową (ALT i AspAT);
  • profil nerkowy, w nim natomiast oznacza się: sód, potas, mocznik, kreatyninę;
  • profil sercowy, w nim natomiast oznacza się: transaminazę alaninową (ALT) i asparaginową (AspAT), kinazę kreatynową (CK), dehydrogenazę mleczanową (LDH), potas;
  • profil tarczycowy,w nim natomiast oznacza się: hormony TSH i T4;
  • profil lipidowy, oznacza się w nim: cholesterol, trójglicerydy (TG), cholesterol HDL, cholesterol LDL;
  • profil kostny, w nim natomiast oznacza się: białko całkowite, albuminę, wapń, fosfor, fosfatazę alkaliczną;

Jesteśmy też w stanie wykonać jeszcze bardziej szczegółowe profile, na przykład profil alergiczny, reumatyczny, profil dla kobiet, które są w ciąży, dla dzieci czy też profil przedoperacyjny.

Normy badań biochemicznych – jakie są?

Przeprowadzając badanie biochemiczne krwi każdy składnik ocenia się osobno ponieważ dla każdego opracowano normy oraz sprawdza się korelacje takich składników ze sobą. Nie zapominaj, żę normy mogą się lekko różnić w zależności od laboratorium, gdzie badanie zostało wykonane. Dlatego pacjent nie powinien sam poddawać analizie wyników badań. Tylko lekarz jest kompetentny aby wyniki przeanalizować.

Co warto wiedzieć o biochemii krwi w ciąży?

Nieinwazyjne badania prenatalne obejmują między innymi biochemiczne badania krwi. Te badania polegają na pobieraniu krwi kobiety ciężarnej oraz zbadać w niej stężenia konkretnych składników i substancji. Poziom niektórych substancji obecnych w krwi przyszłej matki dowodzi o konkretnych problemach z płodem. Łącząc badania biochemiczne u ciężarnych wraz z jej wiekiem jest w stanie profesjonalnemu programowi komputerowemu policzyć prawdopodobieństwo wystąpienia wad wrodzonych płodu. To badanie krwi ma charakter przesiewowy, czyli może je wykonać każda kobieta w ciąży. Niestety ale w naszym kraju przeprowadzenie badań tego typu możliwe jest w ramach NFZ tylko i wyłącznie gdy lekarz podejrzewa wystąpienia poważnych wad letalnych płodu.

Warto także dodać że badania biochemiczne krwi u kobiet w ciąży zależą od jej trwania:

  • test PAPP-A – wykonuje się pomiędzy 10. a 14. tygodniem ciąży.
  • test potrójny –  najlepiej wykonać go pomiędzy 16. a 18. tygodniem ciąży.
  • test zintegrowany – ten test to złączenie wyników testu PAPP-A w 11.–13. tygodniu ciąży oraz testu potrójnego w 15.–20. tygodniu ciąży.