Fotowoltaika w Pruszczu Gdańskim – jak dostać na nią dofinansowanie?

Fotowoltaika w Pruszczu Gdańskim – jak dostać na nią dofinansowanie?

Instalacja fotowoltaiczna zbudowana jest z modułów fotowoltaicznych i inwertera. Panel fotowoltaiczny składa się z ogniw fotowoltaicznych, które łączą się ze sobą szeregowo, są zabezpieczone i umieszczone w oprawie. Ogniwa tworzone są z krzemu mono lub polikrystalicznego, który posiada zjawisko fotoelektryczne, które przekształca energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, to jest na prąd stały. Falownik zmienia prąd stały w prąd przemienny, czyli taki, jaki jest w gniazdkach. Tak wytworzony prąd może być używany w danym momencie, rozliczany w systemie opustów ze sprzedawcą energii elektrycznej albo magazynowany.

Informacje na podstawie strony instalatora Sollab – fotowoltaika w Pruszczu Gdańskim.

Na co można dostać dofinansowanie i jak wysokie?

W Pruszczu Gdańskim istnieje możliwość złożenia podania o dotację na zakup oraz montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy w przedziale od 2 kW do 10 kW, jedynie na potrzeby własnościowego domu. Ostateczna kwota jaką można otrzymać to 30% kwoty brutto zakupu i montażu urządzeń – maksymalnie 3 000,00 zł.

W dodatku w Pruszczu Gdańskim można też wysyłać prośby na dofinansowanie zakupu oraz montażu pompy ciepła. Tutaj analogicznie jak w przypadku ogniw fotowoltaicznych możliwe jest otrzymanie do 30% wydatków na inwestycję – nie więcej jednak niż 4 000 zł.

Wnioski zgodnie z uchwałą rozpatrywane są według kolejności dostarczania pism do momentu, kiedy budżet zostanie rozdysponowany.

Jakie są zasady otrzymania dofinansowania na fotowoltaikę w Pruszczu Gdańskim?

Dotacja na fotowoltaikę może być udzielona jedynie na nowe urządzenia, które posiadają wymagane normy i kwalifikują się do wykorzystywania na terenie Polski.

Dotacja na instalację fotowoltaiczną w Pruszczu Gdańskim nie może być przyznana na remont albo podniesienie mocy systemu oraz instalacji, kupno używanej fotowoltaiki, pokrycie kosztów transportu albo na zapłacenie za zakup pomocniczego ekwipunku, który miałby prowadzić do zregenerowania albo modernizacji istniejących maszyn oraz instalacji.

Do wniosku trzeba dodać dokument, który potwierdza, że jesteśmy właścicielami działki, na której ma zostać zrealizowane zadanie. To może być przykładowo wydruk księgi wieczystej. Ostateczny wniosek o udzielenie dofinansowania należy dostarczyć jako wydrukowane i podpisane pismo, z kompletem wymaganych dokumentów, w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański albo drogą pocztową. W sytuacji kiedy zostanie złożony niekompletny wniosek, wnioskodawca dostaje prośbę o odesłanie wniosku bez braków w przeciągu 7 dni. Wnioski, które nie zostaną uzupełnione w tym czasie nie będą rozpatrywane. Niestety nie można dostać dofinansowania zarówno na panele fotowoltaiczne jak i na pompę ciepła.