Jak długo trwają szkolenia BHP?

Jak długo trwają szkolenia BHP?

Treningi BHP są czymś, co jest z nami na każdym momencie życia. Mamy je w szkole, uczelniach wyższych i przede wszystkim w miejscu zatrudnienia. Chodzi w nich głównie o nasze dobro i to, żebyśmy {posiadali odpowiednią wiedzę|byli dobrze przeszkoleni w temacie tego jak zachować się w konkretnym miejscu, w którym przebywamy.

Co to są treningi BHP?

Dzięki szkoleniom BHP Bydgoszcz ćwiczymy zasady funkcjonujące w danej jednostce organizacyjnej lub innej jednostce organizacyjnej. Na tego typu szkoleniach przybliżane nam są nie tylko procedury i warunki postępowania ale również niebezpieczeństwa, które mogą nas czekać, i też, jak się zachować w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Pomaga nam to w codziennym funkcjonowaniu na terenie danej jednostki organizacyjnej, zaznajomienie się z regulaminem tam obowiązującymi i przede wszystkim, podczas takiego szkolenia mamy okazję przypomnieć sobie w jaki sposób przebiega procedura udzielania pierwszej pomocy w razie sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
Warto także zwrócić uwagę, że bez ukończonego treningów BHP nie mamy prawa wkroczyć na teren zakładu pracy, bo możemy stworzyć zagrożenie nie tylko dla nas samych ale także dla osób trzecich, które aktualnie tam przebywają. Szkolenia BHP, są niezwykle\bardzo ważnym elementem, którego nie można bagatelizować a jeszcze bardziej o nim zapominać.

Jak często należy przeprowadzić szkolenie BHP oraz czy ma ono datę zdatności?

W zależności od zajmowanego stanowiska i zakresu pełnionych funkcji treningi BHP powinny być wykonywane nie rzadziej niż, co 3 lata. Jednak, tak jak zostało powiedziane – wszystko zależy od tego, jakie czynności wykonujemy w pracy. Są prace, w których aktualizacja treningu BHP powinna odbywać się co rok. Trening BHP jest obowiązkowe, a jego wykonanie uprawnia nas do wykonywania zawodu.

Ile trwają szkolenia BHP?

Dokładnie tak jak w przypadku opisanym { powyżej, czas trwania szkolenia BHP jest zależny od tego, jakie stanowisko obejmiemy w nowym miejscu pracy. Przyjmuje się jednak, że część ogólna powinna obejmować około 3 godzin lekcyjnych a dokładny pokaz tyczący się konkretnie danego stanowiska to około 8 godzin lekcyjnych. Jeżeli pracownicy są narażeni na więcej niebezpieczeństw szkolenie potrafi się wydłużyć i wówczas zostać podzielone na dwa etapy: instruktaż oraz prelekcję.