Jak powinien być wyposażony plac zabaw?

Jak powinien być wyposażony plac zabaw?

Plac zabaw to miejsce, które musi być szczególnie bezpieczne. Służy on do w szczególności do spędzania na nim wolnego czasu przez maluchy. Bezpieczne nawierzchnie na plac zabaw są niezbędne.

Czym charakteryzują się place zabaw?

NIe da się ukryć, że plac zabaw jest miejscem przeznaczone dla dzieci. Zarówno nawierzchnia placu jak i jego wyposaże jest w szczegółowy sposób zdefiniowane według specjalnych rozporządzeń. Na placu zabaw powinny znaleźć się:
urządzenia do zabawy dzieci;
ławki;
tablica;
kosze na śmieci;
oświetlenie;
zieleń,
ogrodzenie.

Plac zabaw może być wewnętrzny jak i zewnętrzny. Zewnętrzny to taki, który znajduje się
w parku, skweru czy też na osiedlu. Wewnętrzny plac zabaw z kolei może być w szkole czy przedszkolu. Pamiętaj także że placem zabaw jest sala zabaw w budynku.

Czy trzeba mieć pozwolenie na budowę, aby postawić plac zabaw?

Czym jest plac zabaw? Jest zespołem obiektów małej architektury. W związku z tym do jego wybudowania potrzebujemy pozwolenia na budowę. Zgodnie z prawem budowlanym obiekty małej architektury to niewielkie obiekty, w szczególności te które służą rekreacji i utrzymaniu porządku. Ponadto powinien on być wybudowany biorąc pod uwagę okres użytkowania i przepisy. Podczas procesu planowania placu zabaw, musimy wziąć pod uwagę specyfikację terenu oznacza to ukształtowanie, położenie, zieleń oraz wiek użytkowników. Plac powinien mieścić się 10 metrów od drogi, koszy na śmieci i linii okien budynków mieszkalnych. Ponadto powinien być 20 metrów od parkingów i torów kolejowych. Istotną kwestią jest także zgłoszenie budowy placu zabaw do miejscowego wydziału architektury.

Plac zabaw – jak trzeba go wyposażyć, aby był bezpieczny?

Gdy wybierasz urządzenia, które mają znajdować się na placu zabaw należy wziąć pod uwagę wiek użytkowników. Do stworzenia bezpiecznego placu zabaw, który ma przecież za zadania sprawiać radość i wykorzystywał wszystkie możliwości maluchów trzeba mieć wiedzę o przebiegu rozwoju dziecka. Jeśli plac ma być przeznaczony dla najmłodszych dzieci – powinny na nim znajdować się ciekawe piaskownice, niskie podesty, huśtawki z zabezpieczeniem, zjeżdżalnie i koniki sprężynowe.